gallery/logov2ike

Clyde & Bergman AS

Teostasime tehase uste avamise/sulgemise üle raadiokontrolleri.

Postimaja Haldus OÜ - Georgi hotell Võrus

KNX hooneautomaatikat kasutades on hotellis automatiseeritud kütmine,

jahutamine, ventilatsioon ja valgustus. 

Lisaks on hooneautomaatikasüsteemi integreeritud multimeedia.

Kõik eelnimetatud funktsioonid on kaugjuhitavad.

Elektri- ja veenäidud on reaalajas jälgitavad ja samuti kaugloetavad.

Pristis AS - Võru Politsei-, Piirivalve- ning Päästeameti ühishoone

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete täiturite paigaldus.

Pristis AS - Võru kutsehariduskeskuse puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskus

Ventilatsiooniseadmete automaatikakilpide paigaldus, kaabliteede ehitamine, nõrkvoolu kaabeldus, ventilatsioonimasinate täiturite paigaldus ning 3-faasiliste mootorite sagedusmuundurite ühendamine ja seadistamine.

Pristis AS - Valga Gümnaasium

Kütte-, ruumitermostaatide-, ventilatsiooni-, jahutusseadmete automaatika paigaldus ja ühendustööd.

Kagu Elekter OÜ - Eramu Lõuna-Eestis

KNX hooneautomaatikat kasutades on eramus integreeritud kütte-, kliimaseadmete-, ventilatsiooni- ja sauna juhtimine. Süsteem on juhitav üle interneti.

Eesti Mootorispordi muuseum Turbas - TÖÖS

Pristis AS - Lasteaed Sõleke Võrus

Hooneautomaatikasüsteemide ja nende eriosade (minipumpla, rasva-, õli-, ja liivapüüdur) paigaldus ning seadistustööd. 

KNX hooneautomaatikat kasutades juhitakse hoones valgustust (üle 250 Dali lambi), kütet, maasoojuspumpasid ning talletatakse infot valvekeskusest andmetöötluse eesmärgil. Süsteem on juhitav üle interneti.